Truyền thống (bột/hạt)

- Thành phần: Hạt cà phê Robusta, Culi, Arabica 

98.000 đ

Sản phẩm khác

CULI
84.000 đ
Golden Drops
130.000 đ
Capsule - Strong
400.000 đ