LỄ KÝ KẾT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO

Đó là nội dung trong LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC Giữa Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và Tổ hợp tác sản xuất cà phê vối Ia Gôn ký kết vào sáng ngày 20/04/2018 nhằm góp phần thiết lập nền tảng trong sản xuất và chế biến cây cà phê chất lượng cao, đồng hành cùng người nông dân trồng cà phê tại Gia Lai trên mọi chặng đường phát triển.

Ông Thái Như Hiệp - Đại diện Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) - Đại diện Tổ hợp tác sản xuất cà phê vối Ia Gôn tại buổi ký kết

Sau sự thành công trong việc phát triển cây cà phê Organic tại Trang Trại Vĩnh Hiệp với diện tích hơn 45ha và được USDA Hoa Kỳ chứng nhận tiêu chuẩn Organic vào đầu tháng 12/2017, nhân thế mạnh này công ty TNHH Vĩnh Hiệp mong muốn nhân rộng diện tích đất canh tác tạo nên giống cà phê Organic phục vụ nhu cầu đông đảo người tiêu dùng cũng như mong muốn được đồng hành lâu dài với nhiều hơn các hộ nông dân tại địa phương, thỏa thuận ký kết giữa 3 đơn vị đã diễn ra thành công tốt đẹp với niềm tin vững chắc sự phát triển mạnh của cà phê chất lượng cao trong tương lai.

                                          Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp với 1 niềm tin vững chắc 

Theo nội dung ký kết trong chiến lược phát triển cà phê chất lượng cao, sự tham gia của công ty TNHH Vĩnh Hiệp đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn và phát huy vai trò hợp tác trong sản xuất:

- Phối hợp với IPSARD và Tổ hợp tác phát triển kế hoạch hành động chung trong xây dựng mô hình liên kết.

- Phối hợp với IPSARD trong việc lựa chọn hộ dân tham gia mô hình và tăng cường năng lực cho hộ dân, Tổ hợp tác.

- Thu mua sản phẩm cà phê của hộ dân tham gia mô hình với mức giá tương đương hoặc cao hơn thị trường.

- Sản xuất cà phê chất lượng cao với thương hiệu “cà phê Việt Nam chất lượng cao”.

- Tham gia và đóng góp sản phẩm trưng bày ( khi cần) trong các hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong buổi ký kết, Ông Thái Như Hiệp, người sáng lập công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết: "việc ký kết " Chiến lược phát triển cây cà phê chất lượng cao" là cột mốc quan trọng của cả 3 đơn vị trên hành trình hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị cà phê tại Gia Lai, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng một chiến lược dài hạn cho việc phát triển mạnh hơn thị trường cà phê Organic Việt Nam trong tương lai không xa".